Programlama DilleriYazılım

Python-2

Python ile kullanılan veri tipleri:

  • String: Karakter ve karakter dizilerini (metin) ifade eder. Tırnak içindeki her türlü karakterlerdir. Tek tırnak çift tırnak veya üç çift veya tek tırnak olarak kullanılabilir.

>>>‘Merhaba Ziyaretçi’ //tek tırnak

Çıktı: ‘Merhaba Ziyaretçi’

>>>“””Merhaba Ziyaretçi”””  //üç çift tırnak

Çıktı:  ‘Merhaba Ziyretci’

Not: Python’da üç tırnak neden kullanılır diye soracak olursak çıktıyı alt satıra kırarak  geçebilmektir.

>>>print(”’Merhaba Ziyaretci Hos Geldin”’)

Çıktı:
Merhaba Ziyaretci Hos Geldin

Not: String veriler aynı zamanda string dizi gibi kullanılır.Python’un karakter (char) veri tipi yoktur, tek bir karakter sadece 1 uzunluğunda bir stringtir. Köşeli parantezler string değerin öğelerine erişmek için kullanılabilir. Bu işleme Slicing  (dilimleme) denir.

>>> a=”Merhaba Ziyaretci Hos Geldin”
print(a[18:28])

Çıktı: Hos Geldin

  • Integer: Tam sayı veri tipini ifade eder. Pozitif, Negatif veya sıfır değerini alabilir. Noktalı sayı değerlerini kapsamaz.

-25 ,-1, 0, 3, 100 gibi tam sayıları kapsar.

>>> a

  • Float: Reel sayıları ifade eder. Kayan noktalı sayılarda deniz. Virgül yerine nokta kullanılır.

>>> a = 52.25 ; b=25.85  //float

>>> print(a+b)

Çıktı:    78.1

  • Complex: Karmaşık sayılardır. Verilen argümanları kullanarak complex sayılar üretmemize imkan tanıyan bir fonksiyon olduğunu resmi dokümantasyonda görebilmekteyiz. Bu fonksiyon gerçek ve hayali kısımları verildiği zaman size karmaşık bir sayı döndürür. Normalde iki parametre alır. Ancak birinci parametrenin string olduğu durumlarda 2. parametre gönderilmemelidir.

>>> c = complex(1,1)

print(c)

Çıktı: (1+1j)

  • bool: Herhangi bir ifadenin doğruluğunu veya yanlışlığını sorgular. True, False değerlerini alır.
  • Lists: Diğer dillerdeki (C++, Java v.b.) dinamik boyutlu diziler gibidir. Listelerin her zaman homojen olması gerekmez, bu da onu Python’da en güçlü araç yapar. Tek bir liste, Tamsayılar, Dizeler ve Nesneler gibi Veri Türlerini içerebilir. Listeler değişkendir ve bu nedenle oluşturulduktan sonra bile değiştirilebilirler. Python’daki liste sıralanır ve kesin bir sayıya sahiptir. Bir listedeki elemanlar belirli bir sıraya göre indekslenir ve bir listenin indekslenmesi ilk indeks 0 olmak üzere yapılır. Listedeki her bir elemanın listede belirli bir yeri vardır, bu da listedeki elemanların çoğaltılmasına izin verir, her bir elemanın kendi ayrı yeri ve güvenilirliği vardır. Lists, bir veri dizisini korumak ve üzerinde daha fazla yineleme yapmak için kullanışlı bir araçtır.

>>>List = [1, 2, 4, 4, 3, 3, 3, 6, 5]
print(“\nList icindeki elemanlar: “)
print(List)
List = [1, 2, ‘Bence’, 4, ‘Sende’, 6]
List.append( ‘Ogren’)
print(“\nList icerisindeki degerler: “)
print(List)

Çıktı :

List icindeki elemanlar:
[1, 2, 4, 4, 3, 3, 3, 6, 5]

List icerisindeki degerler:
[1, 2, ‘Bence’, 4, ‘Sende’, 6, ‘Ogren’]

  • Tuple : Bu tip listeye benzer bir dizi veri türüdür. Programlama dillerindeki klasik diziler gibidir. Listelerden farklı olarak parantezler () ile oluşturulur. Ayrıca Tuple sadece read-only (okunabilir) olarak oluşturulur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir