Bilgisayarı oluşturan, veri girmeye, işlemeye, sonuçlandırmaya  ve saklamaya yarayan elektrik, elektronik ve mekanik yapılardan oluşan parçalara verilen genel biri isimlendirmedir.

Computer

Bilgisayar

Donanıma örneklendirme yapacak olursak;

  • Anakart (Mother Board)
  • Mikro İşlemci (CPU)
  • Ekran veya Grafik Kartı (Display or Grafic Card)
  • Hafıza (RAM)
  • Sabit Disk Sürücü (Hard Disk Driver)
  • Klavye (Keyboard)
  • Fare ( Mouse)
  • Yazıcı (Printer)
  • Tarayıcı (Scanner)
  • Kamera (Camera)

leri sayabiliriz.