DinKültür

İslam (Son İlahi Din)

Allah nezdinde hak din İslâm'dır.
Allah nezdinde hak din İslâm’dır.

İslam الإسلام (İnneddine İndallahil İslam)  Allah nezdinde hak din İslâm’dır.

Hazreti Muhammet’in yaydığı ve Kuran’da kuralları bulunan din, Müslümanlık.

Hazreti Muhammet’in yaydığı dini benimsemiş olan (kimse), Müslüman.
Arapça bir kelimedir. Kökü “barış” anlamına gelen “silm (selm)” kelimesine dayanır. “Herhangi bir zorlama olmaksızın gönülden ve içtenlikle Allah’a itaat etmek, O’na teslim olmak, emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız boyun eğmek, Allah’a ortak koşmaktan (şirkten) temizlenmek, uzaklaşmak” anlamlarına gelir. İslam dini; Yüce Allah’ın son Peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy yoluyla bildirerek tüm insanlara ulaştırdığı şeylerin tümünü kabul ederek onları yaşamak, sözleri ve işleriyle onları kabul ettiğini göstermek, Allah’a ve Rasulüne itaat etmek için gönderdiği en son ve en mükemmel dindir. İslam’ın gelmesiyle, diğer dinlerin hükmü sona ermiştir. İslam dinini kabul eden kimseye ‘Müslüman’ denir. Hz Muhammed’e (s.a.v) gönderilen son dinin adı İslam’dır. Nitekim “Hiç şüphesiz din, Allah katında İslam’dır.” (Ali İmran, 19) ayeti de bunu açıkça ortaya koymaktadır.

İslam dini; Teslimiyet ve kulluğu esas alır. Müslüman, diliyle Kelime-i Tevhid’i ikrar ederek (söyleyerek) kalbini, Rabbine yönelttiğini ve hayatın her alanında Allah’ın kanunlarına itaat etmeye razı olduğunu ilan etmiş olur. Böyle kayıtsız şartsız bir itaatin gerçekleşmesi için öncelikle kişinin Allah’ın varlığına, birliğine ve mükemmel sıfatlarına sarsılmaz bir imanla inanmış olması gerekir. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim, Mekke’de ilk nazil olan ayetlerde Allah’a ve imanı kuvvetlendirecek, kula Rabbini tanıtacak konulara çokça temas etmiştir.

kelime_i_sehadet

İslamın şartı  beştir. İslam, beş şey üzerine bina edilmiştir:

  1. Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmek,
  2. Namaz kılmak,
  3. Ramazan ayı orucunu tutmak
  4. Zekât vermek,
  5. Hacca Gitmek (Beytullah’ı haccetmek )

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir